بخش بیوشیمی

این بخش به بررسی مقادیر اجزا موجود در خون و مایعات بدن می پردازد.
بخش بیوشیمی آزمایشگاه شامل دو بخش بیوشیمی ادرار و بیوشیمی خون می باشد که از مهمترین بخشهای آزمایشگاه محسوب می شود.این بخش با دارا بودن مجهزترین و دقیق ترین دستگاههای آزمایشگاهی علاوه بر تست های روتین بیوشیمی توانایی انجام پیشرفته ترین آزمایشات را به دست آورده است. از جمله تست هایی که در این بخش انجام می شود می توان به تری گلیسیرید LDH ،HDL، LDL، VLDL،SGOT،SGPT،ALK ،کلسیم، سدیم ، فسفر ، منیزیم،آلبومین ، گلوبولین، بیلی روبین، میکرو آلبومین و توتال پروتئین و….اشاره کرد.

دستگاه ها

caretium

statfax 3300

آلفا کلاسیک اتوآنالایزر