بخش محل انتظار

آزمایشگاه دکتر قاضی سعیدی با محیط مدرن و آرام همراه با ارائه صبحانه رایگان در خدمت شما مراجعه کننده عزیز می باشد.