جمع آوری نمونه مدفوع

دستور العمل جمع آوری نمونه مدفوع

رايج ترين كاربرد آزمايش مدفوع تشخيص انواع مختلف انگل های بيماری زا در روده است.

افرادی كه تحت آزمايش مدفوع قرار مي گيرند، بايد برای مدت 7 تا 10 روز بيش از انجام اين آزمايش از درمان با روغن كرچك يا روغن های معدنی ، بيسمون ، منيزيوم ، تركيبات ضد اسهال ، تنقيه با باريوم و مصرف آنتی بيوتيك ها خودداری نمايند.

بهتر است اين آزمايش در سه نوبت انجام شود. اگر بيمار بستری است ، نمونه را در يك ظرف خشك جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آبسلانگ) نمونه را به ظرف نگهدارنده برچسب دار منتقل نمائيد. نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا آب آلوده گردد زيرا ادرار می تواند برخي از انگل های فعال را از بين ببرد. بيماران بايد نمونه جمع آوری شده را خصوصاً در موارد مشكوك به اسهال خونی بلافاصله به آزمايشگاه ارسال كنند. اگر انجام آزمايش حداكثر تا 30 دقيقه پس از جمع آوری نمونه امكان پذير نباشد ، لازم است تا نمونه در يخچال قرار داده شود.