HCV Viral Load

HCV Viral Load:

هپاتیت یک بیماری کبدی است. هر نوع از هپاتیت توسط نوع خاصی از ویروس به وجود می آید. هپاتیت C از طریق خون فرد مبتلا و همچنین، رابطه جنسی با فرد آلوده به شخص منتقل می شود.

بعلاوه، مادر باردار مبتلا نیز آلودگی را به فرزند خود منتقل می کند. تست های ایمونواسی برای آگاهی از ابتلا، مشابه با تشخیص هپاتیت B انجام می شود. به منظور تشخیص میزان ویروس در خون فرد، باید آزمایش های کمی انجام شود.

Real time pcr یکی از روش هایی است که ویروس را به شکل کمی اندازه گیری می کند. به کمک آزمایش کیفی HCV RNA آلودگی فرد در حال حاضر و همچنین، آلودگی گذشته وی مشخص می شود.

آزمایش دیگری نیز تحت عنوان بررسی ژنوتیپ ویروس HCV برای تعیین نوع ویروس انجام می شود. انواع مختلفی از ویروس هپاتیت C با اشکال متنوع وجود دارد. تشخیص نوع ویروس، تأثیر قابل توجهی در درمان موفقیت آمیز بیماری دارد. آزمایش بار ویروسی در ابتدای تشخیص و همچنین برای پیگیری درمان بسیار مفید است.

روش انجام آزمایش:

Real time pcr

نمونه های مورد نیاز:

3 سی سی از سرم بیمار

نحوه ارسال نمونه:

نمونه توسط همراه بیمار به آزمایشگاه تحویل داده شود. در صورت دور بودن مسافت، با پست پیشتاز طی مدت 24 ساعت در کلمن ارسال گردد. قبل از نمونه گیری هماهنگی لازم انجام شود.

مدت زمان جوابدهی:

حداکثر 7 روز پس از تحویل نمونه