بخش پذیرش و جوابدهی

Laboratory admission
واحد پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه قاضی سعیدی با طراحی منحصر به فرد، مدرن و دارا بودن انواع امکانات رفاهی در خدمت مراجعه کنندگان عزیز می باشد.
Lab building